Thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Thẩm quyền phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Ngày đăng: 1 tháng

  Tổng quan về Báo cáo đánh giá tác động môi trường

  a) Khái niệm

  Đánh giá tác động môi trường là quá trình cần thiết để phân tích, nhận dạng và đánh giá tác động môi trường của các dự án, từ đó đưa ra các biện pháp xử lý chất thải trước khi xả ra môi trường nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Việc này là bắt buộc và vô cùng quan trọng đối với các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp để đảm bảo rằng chất thải không gây hại cho môi trường.

  Tổng quan về Báo cáo đánh giá tác động môi trường

  b) Đối tượng thực hiện Đánh giá tác động môi trường

  Nội dung của Báo cáo Đánh giá tác động môi trường

  Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) có nội dung được quy định tại Điều 32 của Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022). Báo cáo này bao gồm các thông tin sau:

  - Nguồn gốc của dự án đầu tư, chủ dự án đầu tư, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư, cơ sở pháp lý, kỹ thuật, phương pháp đánh giá tác động môi trường và các phương pháp khác được áp dụng (nếu có);

  - Đánh giá tính phù hợp của dự án đầu tư với các dự án quy hoạch, các quy định về bảo vệ môi trường khác theo luật pháp;

  - Đánh giá khả năng gây tác động tiêu cực đến môi trường của dự án.

  - Đánh giá các yếu tố về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, đa dạng sinh học, hiện trạng môi trường, các đối tượng bị tác động, thuyết minh sự phù hợp của địa điểm lựa chọn dự án đầu tư;

  - Xác định, đánh giá, dự báo các tác động đến đa dạng sinh học, di sản thiên nhiên, di tích lịch sử-văn hóa, đánh giá sự cố môi trường có thể xảy ra của dự án đầu tư;

  - Xây dựng, triển khai các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải;

  - Thực hiện biện pháp giảm thiểu, cải tạo, phục hồi môi trường (nếu có), phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có);

  - Triển khai chương trình quản lý và giám sát môi trường;

  - Tổng hợp kết quả tham vấn;

  - Đưa ra kết luận, kiến nghị và cam kết của chủ dự án đầu tư.

  Thẩm quyền thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

  Theo quy định của Điều 35, Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022), Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư, trừ dự án đầu tư được quy định tại khoản 2 của Điều này.

  a) Dự án đầu tư nhóm I được quy định trong khoản 3 Điều 28 của Luật này.

  b) Các dự án đầu tư nhóm II theo quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật này sẽ được quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư bởi Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Bộ Quốc phòng và Bộ Công an sẽ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng và an ninh.

  Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh sẽ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, trừ đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

  Bộ và cơ quan ngang Bộ sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án để thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư của mình.

  Nơi tư vấn pháp lý và hỗ trợ liên kết lập Hồ sơ môi trường uy tín

  Kiteco là một công ty hàng đầu trong việc cung cấp và kết nối chuỗi dịch vụ về môi trường, với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý và xin cấp giấy phép môi trường.

  Kiteco có đội ngũ tư vấn pháp lý chuyên sâu, hỗ trợ tận tình các vấn đề liên quan đến quy trình thực hiện, chuẩn bị hồ sơ và tiếp đoàn kiểm tra (nếu cần thiết). Đồng thời, chúng tôi cung cấp các giải pháp tối ưu giúp khách hàng xử lý các vấn đề môi trường theo từng ngành nghề. Thương hiệu Kiteco đã được đăng ký bản quyền và được bảo hộ bởi Cục Sở hữu Trí tuệ. Đây là nơi mà khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm trao gửi niềm tin và nhận được những trải nghiệm tốt nhất.

  Vui lòng gọi đến số Hotline: 0969 061 349 nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Giấy phép môi trường.

  Chia sẻ:
  Bài viết khác:
  Zalo
  Hotline