TƯ VẤN, THỰC HIỆN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

TƯ VẤN, THỰC HIỆN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG

 6 Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

6 Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Ngày đăng: 31/12/2023 07:07 PM

Hãy cùng Kiteco tìm hiểu 6 Trách nhiệm của chủ dự án đầu tư sau khi có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường .
Xem chi tiết

ĐỐI TƯỢNG PHẢI CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THEO ĐIỀU 39 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

ĐỐI TƯỢNG PHẢI CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG THEO ĐIỀU 39 LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

Ngày đăng: 31/12/2023 07:09 PM

Bài viết giúp bạn cập nhật thông tin về các đối tượng phải có giấy phép môi trường theo Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020, để thực hiện đúng quy định pháp luật.
Xem chi tiết

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? TẠI SAO CẦN TỚI CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG?

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? TẠI SAO CẦN TỚI CÔNG TY TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG?

Ngày đăng: 12/04/2024 10:25 AM

Tư vấn môi trường có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường. Bài viết này sẽ giải thích Tư vấn môi trường là gì? Tại sao cần tới công ty tư vấn môi trường?
Xem chi tiết

3 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ BẢN TẠI NHÀ MÁY

3 PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CƠ BẢN TẠI NHÀ MÁY

Ngày đăng: 31/12/2023 10:27 PM

Việc xử lý nước thải là vô cùng cần thiết. Có 3 phương pháp xử lý nước thải cơ bản tại nhà máy là xử lý vật lý, xử lý hóa lý và xử lý sinh học
Xem chi tiết

Vận hành thử nghiệm khi đã có giấy phép môi trường từ năm 2022

Vận hành thử nghiệm khi đã có giấy phép môi trường từ năm 2022

Ngày đăng: 31/12/2023 07:16 PM

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM KHI ĐÃ CÓ GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG TỪ NĂM 2022 là giai đoạn quan trọng trong quá trình đưa dự án vào hoạt động
Xem chi tiết

Top 10 điều về quan trắc môi trường định kỳ

Top 10 điều về quan trắc môi trường định kỳ

Ngày đăng: 31/12/2023 07:21 PM

Quan trắc môi trường định kỳ là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá các thông tin về chất lượng môi trường tại...Top 10 điều về quan trắc môi trường định kỳ
Xem chi tiết

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ( ĐTM )

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ( ĐTM )

Ngày đăng: 31/12/2023 07:29 PM

Khi các doanh nghiệp đang trong quá trình xin giấy phép xây dựng thì báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Bình Dương ( ĐTM ) là một trong những thủ tục mà các cơ quan hành chính yêu cầu để có thể xem xét hồ sơ quyết định cấp giấy phép.
Xem chi tiết

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Ngày đăng: 31/12/2023 07:35 PM

Theo luật bảo vệ môi trường 2014, của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, kế hoạch môi trường là tên gọi mới nhằm thay thế cho cam kết bảo vệ môi trường (theo luật môi trường 2005), được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015. Đây là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp đối với cơ quan môi trường và là một quá trình phân tích, đánh giá và dự báo các ảnh hưởng đến môi trường của dự án trong giai đoạn thực hiện và hoạt động. Từ đó doanh nghiệp có thể đề xuất được các giải pháp thích hợp để bảo vệ môi trường trong từng giai đoạn hoạt động cũng như thi công các công trình.
Xem chi tiết

GIẤY PHÉP XẢ THẢI

GIẤY PHÉP XẢ THẢI

Ngày đăng: 31/12/2023 08:13 PM

Giấy phép xả thải vào nguồn nước do Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp nếu lưu lượng xả thải từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên và Sở tài Nguyên và Môi trường nếu lưu lượng xả thải dưới 3.000 m3/ngày đêm, nhằm mục đích quản lý về việc xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi của các tổ chức và cá nhân thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh (giấy phép này quy định lưu lượng nước thải, chất lượng nước thải sau khi đã xử lý, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả thải vào nguồn nước và chương trình quan trắc nước mặt, nước thải).
Xem chi tiết
Zalo
Hotline